Ökad omsättning för Eslövs stadskärna

Under 2022 ökade den totala omsättningen i Eslövs stadskärna med tre procent. Bäst gick det för kommersiell service och tuffast var det för hem och fritid. Det visar årets rapport Cityindex, som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Omsättningssiffrorna för 2022 visar att de flesta av våra svenska stadskärnor har återhämtat sig och ligger på högre omsättningsnivåer än före pandemin.

– Det är verkligen positivt att omsättningen ökar, men i år förklaras den till viss del av prisökningar och hög inflation. När vi nu står inför ekonomiskt kärvare tider måste vi återigen, precis som med e-handeln och pandemin, vara beredda på att anpassa oss till nya köpbeteenden, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd.

Ökade med 15 procent 2022

Under 2022 ökade omsättningen i Eslövs stadskärna med 15 procent inom kommersiell service, som består av bland annat frisörer och skönhetssalonger, 14 procent inom beklädnad, 12 procent inom hotell och restaurang, 3 procent inom dagligvaror.

Omsättningen inom hem och fritid minskade med 2 procent.

Samverkan skapar ökad omsättning

– Vår stadskärna är viktig för Eslöv, för att gynna den lokala handeln och skapa engagemang fortsätter vi att arbeta med att stärka samverkan mellan stadens aktörer, säger Anna Nordstrand, destinationsutvecklare på Eslövs kommun.

Ett lyckat exempel är satsningen på Eslöv live – ett samarbete mellan Eslövs kommun, Sparbanken Skåne och stadskärneföreningen Eslövs Stad – där gratis evenemang med både lokala och rikskända artister på Stora torg lockar många invånare och besökare till Eslövs centrum.

– Vi ser att Eslöv live är ett utmärkt bevis på hur näringsliv, kommun och föreningar tillsammans arbetar för en hållbar samhällsutveckling. Tillsammans har vi skapat en närhet mellan medborgarna och en scen med musik, artister, teater, författare, musikal, opera och föreningar. Aktiviteter som lockar olika målgrupper för att fler ska besöka centrum – vilket i sin tur gynnar de lokala näringsidkarna, säger Zlatko Nedanovski, centrumledare på Eslövs Stad.

Om Cityindex

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 104 stadskärnor det senaste året.

Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window