Nytt demensboende med upp till 120 platser byggs i Eslöv

Eslöv kommun planerar att bygga ett nytt demensboende med upp till 120 platser. Anledningen är att allt fler blir äldre i samhället, vilket ställer ökade krav på vård.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi ser att vi behöver öka antalet platser inom demensvården de kommande åren. Det här blir ett stort boende med möjlighet till att ha dagverksamhet, avlastningsplatser och lokaler för aktiviteter, berättar Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

80 platser till 2027

I ett första skede ska ett boende med 80 platser byggas vilket ska vara färdigt till 2027. Det ska därefter finnas möjlighet att öka med ytterligare 40 platser till 2035.

Detta ingår i det inriktningsbeslut som vård- och omsorgsnämnden fattat efter att ha undersökt olika alternativ.

Ett nytt och modernt boende kan även vid behov fungera som evakueringsboende exempelvis då andra boenden, som börjar få några år på nacken, genomgår renoveringar.

Ny stor arbetsplats

Demensboendet blir även en ny och stor arbetsplats i Eslöv. Med 80 platser beräknas de årliga personalkostnaderna hamna runt 60 miljoner kronor.

Var demensboendet ska byggas är ännu inte klart.

– Om vi ska vara färdiga till 2027 så är det en fördel om vi hittar en tomt som redan omfattas av en detaljplan, som alltså styr vad som får byggas på marken, säger Tony Hansson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window