Nytt arbetssätt gör vardagen enklare för familjer

Familjeteamet är namnet på ett nytt arbetssätt som testas i Eslövs kommun. Boendestödjare och familjebehandlare ska nu samverka för att tillsammans erbjuda familjer sitt stöd.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kerstin Wetterberg leder projektet.

– Vi vill göra föräldrarnas del så enkel som möjligt, för att barnen i slutändan ska få de bästa förutsättningarna för att växa upp, säger projektledaren Kerstin Wetterberg.

Föräldrar som beviljas boendestöd och familjebehandling av kommunen har hittills fått sitt stöd separat på grund av sekretess. Genom att skriva på ett sekretessmedgivande kan de nu ta del av allt Familjeteamet har att erbjuda samtidigt.

Enklare för familjerna

I stället för att enbart göra separata hembesök kommer boendestödjarna och familjebehandlarna att träffa föräldrarna tillsammans, minst en gång i månaden.

– Det blir enklare för familjerna. De slipper upprepa sig och berätta samma information för olika personer, vid olika tillfällen. Det blir även tydligare vem de ska vända sig till för att få hjälp, säger Kerstin Wetterberg.

Stämmer av med varandra

Utöver gemensamma hembesök ska familjebehandlarna och boendestödjarna ha regelbundna avstämningar med varandra, minst en gång varannan vecka.

Familjeteamet är redan i gång med en testperiod som pågår fram till hösten. I oktober ska Kerstin Wetterberg utvärdera insatsen.

– Mitt mål är att göra utvärderingen både utifrån ett medarbetare- och föräldraperspektiv, för att se hur bra det har fungerat. Därefter kommer vi bestämma huruvida vi fortsätter med Familjeteamet eller inte, säger hon.

Fler får hjälp

En annan förhoppning med satsningen är att fler föräldrar som är i behov av stöd ska se värdet i att ansöka om det.

– Jag tror att vi kommer kunna uppmärksamma fler familjer än vi tidigare har gjort. Familjer orkade kanske inte ha flera kontakter men när man nu får möjlighet att få stödet samordnat blir det snarare en hjälp än en belastning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window