Nyanställda som jobbar hemma hos brukare ska visa utdrag ur polisens belastningsregister

Utdrag ur polisens belastningsregister måste från den 1 februari visas av personer som anställs eller anlitas av Eslövs kommun för att utföra vård och omsorg hemma hos äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Beslutet tas för att öka tryggheten för våra vård- och omsorgstagare och för att förebygga risken för att de utsätts för brott eller någon form av kränkande behandling i sina egna hem, säger Josef Johansson, förvaltningschef Vård och Omsorg.

Gäller alla nyanställda

Registerkontrollen ska göras när en person erbjuds anställning inom Vård och Omsorg, eller anställs hos ett företag som har avtal med Eslövs kommun om att utföra vård- och omsorgsuppgifter i brukarnas hem.

Kontrollen av uppgifterna i polisens belastningsregister gäller från och med den 1 februari och oavsett anställningsform eller anställningens längd. Medarbetare som redan är anställda omfattas inte av kontrollen.

Får inte fråga redan anställda

– Vi har inte rätt att kräva registerutdrag att personer som redan är anställda, anlitade eller har tagits emot i verksamheten, säger Josef Johansson.

Om någon avslutar en anställning, ett uppdrag, en praktik eller motsvarande och erbjuds ett nytt uppdrag inom ett år, behöver den personen inte visa upp något nytt registerutdrag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window