Nya tag för att utveckla kommunens miljöarbete

Kommunfullmäktige har klubbat en miljöstrategi för Eslövs kommun. Strategin beskriver hur kommunen ska utveckla miljöarbetet. Till strategin finns även tre planer som innehåller konkreta åtgärder som ska genomföras.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Målen i strategin är öppna och pekar ut en riktning. Men i planerna är det konkreta åtgärder som listas som handlar mycket om våra egna processer. Det kan vara allt ifrån hur vi bygger, hur vi exploaterar, hur vi sköter vår mark och vad vi köper in till hur vi använder energi, säger Marie Brandt, miljöstrateg som varit samordnare i processen med miljöstrategin.

Ett steg framåt för hela kommunen

Målet är att hela kommunen ska ta ett ordentligt steg framåt i sitt miljöarbete. Alla förvaltningar är mer eller mindre berörda.

– Åtgärderna är ingen önskelista utan det som är antaget ska prioriteras och genomföras, så gott det går. Vi kommer att ha en årlig uppföljning där vi tittar på vad som gjorts och vad som inte gjorts, säger Marie Brandt.

Har jobbat med strategin i ett år

Hon har jobbat tillsammans med sina kollegor på kommunens miljöavdelning i mer än ett år med miljöstrategin och de tillhörande planerna.

– Man kan säga att idén till ett samlat strategidokument kom när vi insåg att vi höll på att ta fram en mängd olika planer och dokument där helheten blev rätt spretig. Nu har vi samlat allt och gjort det enhetligare, tydligare och enklare att förstå sig på.

Planer med konkreta åtgärder

Förutom den övergripande miljöstrategin finns även tre tillhörande planer: Naturplan för Eslöv, Miljöplan för Eslöv och Energi- och klimatplan för Eslöv.

– Vi tar steg framåt särskilt när det gäller de gröna frågorna. Det handlar om hur vi sköter vår egen mark och skyddar vår natur och den biologiska mångfalden.

Nu börjar det stora arbetet

Under samma fullmäktigemöte klubbade politikerna även en ny avfallsplan som tagits fram tillsammans med kommunerna Höör och Hörby.

– Avfallsplanen är viktig för att mycket av det som står i den kommer att vara viktigt för att nå målen i miljöstrategin. Den hänger ihop med miljöstrategin och är gemensam med grannkommunerna Höör och Hörby.

80 åtgärder som ska genomföras

I de tre olika planerna listas runt 80 åtgärder. Även om arbetet med att ta fram strategi och åtgärder hållit på länge, är det nu det stora arbetet börjar.

– Det känns bra. Det har varit en lång process där många blivit inblandade under resans gång och vi har identifierat behov. Det finns en förväntan ute i verksamheterna på att det ska bli skillnad, att systemet ska leverera, säger Marie Brandt.

Här hittar du den nya Miljöstrategin med tillhörande planer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window