Nya riktlinjer för serveringsställen och allmänna sammankomster från 1/7

Idag den 28 juni har Folkhälsomyndigheten beslutat att lätta på restriktionerna för serveringsställen och allmänna sammankomster från den 1 juli.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

De nya riktlinjerna innebär att

  • begränsningar i öppettiderna tas bort, det vill säga för tillståndspliktig servering gäller åter de serveringstider som står i serveringstillstånden,
  • begränsning med maxantal för sällskap som sitter inomhus ändras från max fyra personer till max åtta personer,
  • begränsningar med maxantal för sällskap som sitter utomhus tas bort,
  • avstånd om minst en meter mellan sällskap fortsätter att gälla, oavsett storlek på sällskap och oavsett om de sitter inomhus eller utomhus.
  • regeringen tillåter fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Särskilda regler gäller vid evenemang utomhus som delats upp i sektioner. Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50. För inomhus sittande gäller 300 personer. För utomhusaktiviteter gäller 600 personer, för utomhus sittande 3 000 personer och för motionslopp 900 personer. 1 800 deltagare får delta vid demonstrationer utomhus.

I samband med lättnaderna framhåller Folkhälsomyndigheten om allas vårt ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window