Nya bänkar ökar säkerheten utanför stationshuset

Veckan som startar den 15 maj placeras bänkar ut på Storgatan precis utanför stationen i Eslöv. Redan nu står stora urnor där. Syftet är att få bilister att sakta ner och göra det säkrare för dem som går.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den här typen av bänk ska placeras på Storgatan utanför stationen.
Den här typen av bänk ska placeras på Storgatan utanför stationen.

Bänkarna ser ut som de som är placerade på Stora torg och består av block som är grupperade på bredden och höjden eller var för sig. Dessa kommer att stå vid de urnor som redan finns på platsen.

Urnor utanför stationen.
Redan idag står urnor utanför stationen och dessa ska få sällskap av bänkar.

Är gångfartsområde

Den bit av Storgatan som går precis utanför stationen är så kallat gångfartsområde. Det betyder att man får köra och cykla där, men inte fortare än i gångfart.

I ett gångfartsområde har både motortrafik och cyklister väjningsplikt för fotgängare och parkering gäller bara på särskilt anordnade platser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window