Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

Från den 8 december inför Folkhälsomyndigheten nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Rekommendationer från och med den 8 december:

  • Håll avstånd i offentliga miljöer, speciellt inomhus
  • Undvik trängsel i kollektivtrafiken genom att resa andra tider än i rusningstrafik eller använd andra färdsätt
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken
  • Arbetsgivare ska möjliggöra hemarbete
  • Serveringsställen ska se till att trängsel undviks
  • Sedan tidigare gäller att du ska stanna hemma och testa dig vid symtom – även om du är vaccinerad

– Utöver att bromsa smittspridningen ger de nya rekommendationerna regionerna mer tid att nå alla grupper och erbjuda vaccin, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Samtidigt som smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige och påverkar hälso- och sjukvården, gör vaccinationerna att situationen är väsentligt bättre i dag jämfört med den här tiden förra året.

Inför lucia, jul och nyår

Lucia, jul och nyår närmar sig som ofta innebär att många människor samlas.

Folkhälsomyndigheten säger att julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om man är noga med åtgärder som minskar risken för smittspridning.

Ovaccinerade bör undvika nära kontakt med andra

De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare: Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

– Vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 och till viss del mot smittspridning. Vi är fortfarande mitt inne i en pandemi och det är därför viktigt att visa extra omtanke och försiktighet. Om alla vuxna är vaccinerade och alla är friska finns inga skäl att avråda från julfirande med släkt och vänner. Men var beredd att snabbt ställa in om du har symtom på covid-19, säger Karin Tegmark Wisell.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window