Enligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19. Folkhälsomyndigheten har utfärdat ändrade allmänna råd som lyfter fram det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor.

Undvik kollektivtrafik om du kan

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Om du behöver resa kollektivt, bör du välja alternativ där det går att boka en sittplats. Undvik helst färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar.

Håll avstånd och tvätta händerna

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra färdmedel.

Liksom tidigare betonar Folkhälsomyndigheten vikten av att hålla avstånd och hålla en god handhygien. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör man undvika.

Res inte överhuvudtaget om du har några symptom!

Läs mer

Sommar och covid-19 – detta gäller i sommar

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:31)