Ny telefonlinje för personer som utövar våld mot sin partner

020-555 666. Det är telefonnumret till telefonlinjen ”Välj att sluta”, som ska hjälpa personer som vill sluta utöva våld  i nära relationer.  Idag, 4 februari öppnar telefonlinjen som är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum Stockholm.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Över 12 000 fall av våld i nära relationer anmäldes till polisen 2017, visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Tidigare insatser från samhället och frivilligorganisationer har främst riktat sig till de våldsutsatta. Syftet med telefonlinjen är att minska våldet genom att fånga upp den som utövar våld mot sin partner.

– Alla som utsätts för våld ska så klart få hjälp och stöd.  Men vi kan inte längre blunda för orsaken till problemet. För att nå förändring måste vi även fokusera på behandling av våldsutövaren, säger Christina Ericson utvecklingsledare mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Utbildade terapeuter från Manscentrum Stockholm kommer att svara i telefonen. Den som ringer kommer att kunna få i stöd i stunden, men också uppmanas att söka mer långtgående hjälp och behandling hos en verksamhet i sin hemkommun.

Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skånes län som pågår fram till december 2020.

  • Telefonnumret till ”Välja att sluta” är 020-555 666.
  • På hemsidan väljattsluta.se finns mer information om telefonlinjen och pilotprojektet.

Telefonlinjen konkurrerar inte med de behandlingsverksamheter som finns lokalt, utan är tvärtom en väg in till dessa. Personer som ringer kommer ges stöd i stunden så väl som bli uppmanade att kontakta lämplig behandlingsenhet för mer långtgående stöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window