Ny möjlighet att tycka till om tryggheten i kommunen

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Eslövs kommun årligen en trygghetsmätning. Nu är det dags igen och du kan vara en av dem som vi kommer att fråga.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun och Polisen har under flera år samarbetat för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Ett särskilt fokus ligger på offentliga platser. Det ska vara tryggt att röra sig ute i kommunen, oavsett plats och tid. För att skapa ett ännu tryggare Eslöv vill vi ta del av dina och andra invånares idéer, tankar och förslag.

Du kan vara en av dem vi kommer att fråga

Ett slumpmässigt antal invånare i olika delar av kommunen kommer att få en trygghetsmätningen hemskickad. För att få större kunskap om vad du som medborgare har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för Polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna.  I slutet av enkäten ställs också några frågor om Polisens verksamhet i ditt närområde. Liknande trygghetsmätningar sker i ett flertal andra kommuner.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia.

Dina svar är anonyma

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag.  Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Undersökningen kommer att skickas ut till dem som tillfrågas med början den 20/8. Insamlingen avslutas den 9/10. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta polisinspektör Mats Trulsson, telefon 010-56 20 200.

Läs mer här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window