Ny lekplats med cirkustema i Flyinge

I slutet av sommaren börjar arbetet med att bygga Flyinges nya lekplats. Det blir en lekplats med cirkustema och flera olika lekredskap. Tanken är att den ska passa barn i alla åldrar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi kommer att flytta den lekplats som finns idag och göra den större. Den kommer ligga brevid det utegym som ska byggas. Det blir en helt ny lekplats med cirkustema, säger Karin Jonsson, projektledare på Eslövs kommun.

Den nya lekplatsen kommer att bjuda på bland annat ett stort klätternät, studsmatta, ett torn med cirkustema och sandlåda.

Så här kommer lekplatsen i Flyinge att se ut när den är färdig.
Så här kommer lekplatsen i Flyinge att se ut när den är färdig.

En större lekplats

Lekplatsen är en så kallad områdeslekplats vilket innebär att den blir lite större och med lite fler lekredskap. Hittills har den typen av lekplats bara funnits i tätorten. I kommunens lekplatsplan föreslås att områdeslekplatser i framtiden även ska byggas i Löberöd, Marieholm och Stehag.

– Flyingeborna valde ett utegym när vi genomförde en medborgardialog och omröstning om landsbygdsutveckling. Nu anlägger kommunen utegymmet, tillsammans med en ny större och bättre lekplats än den nuvarande i Flyinge, säger Karin Jonsson.

FASAB ska bygga

Sammanlagt kostar lekplatsen och utegymmet runt 2,5 miljoner kronor. Upphandlingen är gjord inom det ramavtal som kommunen har med tre olika entreprenörer. Alla fick skicka in förslag och i slutändan var det FASAB som fick uppdraget.

– Vi utvärderar alla förslag utifrån bland annat hur väl det följer temat, lekvärdet, kostnader för drift och skötsel och tillgänglighet, säger Karin Jonsson.

Barnen har fått komma till tals

Karin Jonsson berättar även att hon varit ute på skolor och förskolor både i Flyinge och på andra håll för att hämta in synpunkter från huvudpersonerna – barnen som ska leka på lekplatserna.

– Vi har pratat med barnen om flera olika lekplatser som är på gång och har använt deras idéer när vi planerat för den nya lekplatsen.

Bygget beräknas dra igång efter semestern och någon gång under senhösten kommer Flyingebarnen att kunna inviga den nya lekplatsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window