Ny lag ska förhindra smittspridning på serveringsställen

För att undvika smittspridning av covid-19 gäller från och med den 1 juli 2020 en ny tillfällig lag för restauranger och caféer och andra verksamheter som serverar mat och dryck. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som kompletterades den 7 juli,  gäller året ut.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Lagen innebär att kommunerna får hela ansvaret för tillsynen av hur serveringsställen uppfyller lagens krav på att hindra och minska smittspridning av covid-19.

Kommunen får befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga serveringsställen som inte uppfyller kraven.

Fokus ligger på att undvika trängsel och att minska risken för smittspridning bland besökarna.

Läs mer om den nya restauranglagen som egentligen heter lag (2020:526) om tillfälliga skyddsåtgärder på serveringsställen

Större risk när många rör sig ute

Det finns en stor risk under sommaren när många människor rör sig ute i större utsträckning och bland annat besöker serveringsställen. Den tillfälliga lagen är en åtgärd för att kunna agera mer långsiktigt och därmed bidra till att undvika en potentiell andra våg av smittspridning.

Detta, tillsammans med behovet av en tydlig och hållbar tillsyn, har lett till att lagen tagits fram på kort tid.

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten

Lagen kompletteras den 7 juli 2020 med uppdaterade föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Föreskrifterna innebär att serveringsställen ska göra åtgärder för att undvika trängsel på de ytor inomhus eller utomhus som gästerna har tillträde till. Serveringsställen ska även:

 • informera gästerna om hur de minskar risken för smittspridning
 • erbjuda möjlighet till handtvätt eller handsprit
 • säkerställa att personalen informeras om hygienrutiner mot smittspridning mellan gäster
 • endast servera gäster som sitter ner vid bord eller bardisk.

Så ska en servering följa föreskrifterna

För att förhindra smittspridning ska en servering se till undvika trängsel mellan gäster. Då krävs tydliga rutiner enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Här är några av de viktigaste:

 • endast gäster som sitter ner vid bordet ska serveras
 • borden ska möbleras om eller tas bort för att undvika trängsel
 • gästerna ska hålla minst 1 meters avstånd till andra sällskap när de sitter ner vid borden eller står i kö
 • gästerna ska kunna beställa och ta med sig mat från serveringen utan att det blir trängsel
 • god framkomlighet ska finnas i lokalen så att gäster kan röra sig till och mellan bord utan trängsel
 • gästerna ska uppmanas att vänta på bordsplacering innan de sätter sig i lokalen
 • gästerna ska informeras om att hålla avstånd till varandra
 • gästerna ska erbjudas bra möjligheter för handtvätt eller tillgång till handsprit
 • gäster ska placeras med rätt avstånd vid vartannat bord
 • avstånd på golvet och i köer till kassa, entré och toalett ska markeras
 • ett nummerlappssystem för att undvika trängsel när gäster ska hämta mat till borden ska finnas
 • antalet gäster som får vistas i lokalen samtidigt ska begränsas.

Vänd dig hit om du har synpunkter

Om du har klagomål på trängsel på ett serveringsställe är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter via mejl kommunen@eslov.se eller telefon 0413-620 00 eller Eslövs kommuns miljöavdelning via mejl miljo@eslov.se.

Länsstyrelsens fakta, råd och vägledning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window