Ny lag om utökat rökförbud från den 1 juli

Från och med den 1 juli gäller en ny tobakslag som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus. Rökförbudet gäller uteserveringar, entréer dit allmänheten har tillträde såsom affärer, idrottsläktare och perronger.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Rökförbudet gäller både rökning, e-cigaretter och rökning av tobak i vattenpipa. De som tuggar tuggtobak eller snusar påverkas inte av rökförbudet.

Vems ansvarar för att förbudet följs?

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Det betyder att det är den som äger eller hyr en lokal som ansvarar för rökförbudet. Till exempel är det den som driver en uteservering som har ansvar för att rökförbudet följs på serveringen.

Ansvaret för rökförbudet vid entréer ligger också på den som äger eller hyr lokalen. En butiksägare har exempelvis ansvar för rökförbudet vid sin entré. I ansvaret ingår också att informera och sätta upp skyltar vid entrén om rökförbudet.

Rökförbud på uteserveringar och vid entréer from 1 juli

Var gäller rökförbudet?

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på fler utomhusområden. Rökförbudet gäller nu även:

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner,
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
  • inom inhägnade idrottsanläggningar utomhus och även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Kommunens tillsynsansvar

Kommunen har ansvar för att informera och kontrollera att den som är ansvarig följer lagen. Om den ansvariga inte gör vad som krävs för att se till att rökförbudet följs, kan kommunen förelägga personen och i vissa fall kombinera föreläggandet med vite.

Syftet med lagen

Syftet med den nya tobakslagen är att minska på tobaksbruket, minska den passiva rökningen och att nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om den nya lagen.

Du kan läsa om tobakslagen på Riksdagens webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window