Ny kohortavdelning skapas på Kärråkra

Samtliga sju boende på en av vård- och omsorgsboendet Kärråkras avdelningar för äldre, har testats positivt för covid-19. Hela avdelningen görs nu om till en kohortavdelning, vilket även frigör platser på den tidigare kohortavdelningen för enbart brukare med konstaterad smitta. – Läget är mycket tufft. Vi har ett större utbrott av covid-19 på Kärråkra och enstaka smittade på Trollsjögården, säger Pia Arndorff, kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Både Kärråkra och Trollsjögården hålls isolerade och smittspårning pågår för fullt.

– Vi har också utbrott bland brukare som bor hemma med hjälp av hemvården. Både brukare och personal har testat positivt. Även här är de smittade flyttade till kohorten och smittspårning pågår. Än så länge har LSS-verksamheten klarat sig bra. Vi hoppas verkligen att det ska fortsätta så, säger Pia Arndorff.

Alla boende och all personal testas

Kärråkra vård- och omsorgsboende för äldre består av fyra avdelningar med totalt 58 platser. Samtliga boende och all personal har testats en andra gång för covid-19. Provsvaren väntas inom kort.

Sedan fyra brukare på Kärråkra testades positivt i slutet av förra veckan isolerades samtliga fyra avdelningar och delades upp i egna enheter. Det betyder bland annat att respektive personal enbart rör sig på en avdelning.

Isoleringen betyder även att de boende så långt möjligt ska hålla sig på sina egna rum. Personalen jobbar i full skyddsutrustning och man avråder från alla besök.

Alla smittade samlas på en avdelning

När nu ytterligare brukare konstaterats vara smittade, samlas alla på samma avdelning. De fyra tidigare smittade flyttas från kohorten på Vårlöken tillbaka till den nya kohorten på Kärråkra.

Därmed frigörs platser på Vårlöken för smittade patienter som bor i eget boende, kommer från andra vård- och omsorgsboenden eller skickas hem efter behandling på sjukhus.

Vårlökens kohortavdelning som består av tio platser öppnades i våras, men kunde hållas stängd en längre period då det inte fanns några smittade inom vården och omsorgen i Eslövs kommun.

Det är allvar nu!

På Trollsjögården har två boende testats positivt för covid-19. Även Trollsjögården är isolerad sedan slutet av förra veckan. Även här inväntas en andra testomgång för både boende och personal.

– Det är verkligen allvar nu! Samhällssmittan är omfattande. Varje dag konstateras tusen nya fall av smittade bara i Skåne. Antalet smittade ökar i alla åldersgrupper inte bara bland de äldre. Var femte prov som tas visar positivt utslag, säger Pia Arndorff.

Personalen jobbar i både visir och munskydd

Med anledning av det allvarliga läget använder personalen inom vård och omsorg nu både munskydd och visir vid allt patientnära arbete. Visiret är flergångs och rengörs mellan varje patient. Munskyddet byts minst var fjärde timme och det är absolut förbjudet att röra vid det. Skulle så ske ska det omedelbart bytas.

Dubbla skydd gäller i alla sammanhang i kontakt med brukare, alltså även inom hemsjukvården.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window