Ny gatubelysning i Remmarlöv

Arbetet med att installera ny gatubelysning pågår just nu i Remmarlöv. Kommunstyrelsen har avsatt 800 000 kronor för att Remmarlöv skulle få tillbaka belysningen som togs bort i september 2021.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Arbetet pågår med att installera ny gatubelysning i Remmarlöv.

Belysningen togs bort i september 2021 enligt ett beslut från 2017 om att riva stolpar och armaturer som var i dåligt skick. Kommunerna hade då fått ta över ansvaret för gatubelysning längs statliga vägar från Trafikverket.

Installerar ny modern belysning

Kommunstyrelsen avsatte i slutet av 2021 800 000 kronor för att Remmarlöv skulle få tillbaka gatubelysningen.

Arbetet beräknas ta en dryg månad. För att uppfylla Trafikverkets krav på trafiksäkerhet kommer totalt 16 stolpar att sättas upp. Det är fyra fler än de ursprungliga tolv.

Eftersatta och föråldrade anläggningar

Trafikverket, dåvarande Vägverket, tog på 1990-talet beslutet att inte underhålla gatubelysningen på de vägar som de har ansvar för.

Många kommuner, däribland Eslövs kommun, fick ta över underhållet utan att få någon ekonomisk kompensation. Underhållet var ofta eftersatt och anläggningarna föråldrade.

2017 beslutade Eslövs kommun att se över vilka belysningsanläggningar som skulle rustas upp och vilka som skulle rivas. Ungefär två tredjedelar av belysningen skulle behållas och rustas upp. Resterande var i så dåligt skick att de skulle tas bort.

Samlad bebyggelse krävdes

När beslutet fattades 2017 var kriterierna för att behålla och underhålla gatubelysning att den var placerad i vad som kallas samlad bebyggelse. Det innebär minst 10–20 hus som ligger i nära anslutning till varandra. Andra kriterier är busshållplatser eller att det finns verksamheter som gör att många rör sig längs vägarna.

Arbetet pågår med att installera ny gatubelysning i Remmarlöv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window