Ny gång- och cykelväg i östra Eslöv

Eslövs kommun har en alldeles ny gång- och cykelväg. Det är sträckan från Ystadsvägen i söder fram till Stinstorget bakom ICA Kvantum som nu öppnar officiellt. 

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Från den nya gång- och cykelvägen ser du Eslöv från helt andra vyer, eftersom hela området tidigare har genomkorsats av järnvägsspår.

Eslövs kommun har sparat en del av spåren och jobbat med färg på lyktstolpar och soffor som ska påminna om rostig plåt, för att harmoniera med övriga området.

Längs med gång- och cykelvägen har kommunen planterat växter för att skapa en torrängsflora. Det kan se lite magert ut nu, men nästa sommar beräknas ängsväxterna ha tagit sig. Björkarna som har självsått sig längs det gamla järnvägsspåret har gallrats och bevarats.

Du kan nå gång- och cykelvägen både från Järnvägsgatan och från Ystadsvägen.

Den nya gång- och cykelvägen i östra Eslöv går från Ystadvägen fram till Stinstorget och binder ihop östra och västra Eslöv.
Flygbild över nya gång- och cykelvägen i östra Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window