Ny företagswebb

Nu har vi samlat all information som har med näringsliv att göra i en separat företagswebb. Här finns information och tjänster för dig som har ett företag.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Till Företagswebben

Eslöv växer! I kommunen finns idag närmare 3000 unika företag som tillsammans skapar sysselsättning och tillväxt. Vi tjänstemän i Eslövs kommun som på olika sätt kommer i kontakt med er företagare arbetar med ständiga förbättringar för att ska det vara enkelt, attraktivt och självklart att starta, driva och utveckla företag i Eslöv.

Den nya hemsidan är ett led i att förbättra dialogen och tillgängligheten mellan oss och er. Välkommen till vår nya hemsida som är användarvänlig även för dig som besöker oss från en mobil eller surfplatta.

Om näringslivet

Här hittar du information om näringslivet, företagsregister och företagarträffar, om näringslivsfakta och lokala nätverk.

Starta och etablera

Här finns information om hur du startar och driver företag, om hur du kan finansiera starten, om bygglov, mark och lokaler samt markanvisningar för byggnadsaktörer.

Driva och utveckla

Här finns information om hur du startar och driver företag, om hur du kan finansiera starten, om bygglov, mark och lokaler samt markanvisningar för byggnadsaktörer.

Självservice

Här har vi samlat de blanketter och e-tjänster som du som företagare behöver.

Regler och tillstånd

Här hittar du information om vilka tillstånd och regler som gäller för din verksamhet och hur kommunen utöver tillsyn. Det gäller bygglov, vatten och avlopp, miljökrav och jordbruk, samt regler och tillstånd för mat, dryck, läkemedel och tobak.

Inköp och upphandling

Eslövs kommun köper varor och tjänster för flera hundra miljoner kronor per år. För att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt finns regler för hur vi gör våra inköp och upphandlingar. För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor. Genom att lämna anbud i våra upphandlingar ökar du möjligheterna för ditt företag att växa lokalt, regionalt, nationellt och inom EU.

Här finns information om hur du gör affärer med Eslövs kommun (tips för dig som ska lämna anbud), aktuella och pågående upphandlingar, information om direktupphandling samt regler för fakturering och e-handel.

Varmt välkommen till den nya företagswebben.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window