Ny covid-19 smitta på vård- och omsorgsboenden och två avlidna

Beklagligt nog har smitta kommit in på ytterligare två vård- och omsorgsboenden i Eslöv. Som ett led i säkerhetsarbetet för att minska risken för smittspridning är Gjutaregården och Trollsjögården isolerade. Sedan tidigare är två avdelningar på Solhällan isolerade. Två av de boende där har sorgligt nog avlidit med covid-19.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Smittspårning och provtagning av både de boende och personalen pågår. Både några av de boende och några i personalgruppen har testats positivt för covid-19.

De boende som testas positivt flyttas skyndsamt till vår kohort-avdelning för specialiserad vård och omsorg. Sammanlagt har vi i dagsläget åtta på vår kohort-avdelning och en som är inlagd på sjukhus. Den personal som testas positivt stannar hemma i enlighet med riktlinjerna från Smittskydd Skåne, säger Josef Johansson, chef för Vård och Omsorg.

Full skyddsutrustning

Att en avdelning isoleras betyder dels att personalen jobbar i full skyddsutrustning när de är nära de boende, dels att alla gemensamma aktiviteter som måltider och liknande pausas.

Medarbetare testades positivt

Beslutet att isolera Gjutaregården kom sedan det visat sig att en medarbetare i ett privat sammanhang haft kontakt med en person som bar på smittan. Denna medarbetare uppvisade inga symptom på smitta.

Isoleringen av Trollsjögården gällde först bara en avdelning och kom efter att en medarbetare visat positivt testresultat. Nu är hela boendet isolerat och det beror på att ytterligare medarbetare testats positivt.

Att stoppa alla risker för att vi får in smitta på våra vård- och omsorgsboenden är högprioriterat. Trots att det är besvärligt både för brukare och personal, är det bättre att isolera flera avdelningar på boendet i förebyggande syfte än att ta några som helst risker, säger Josef Johansson.

Två avlidna

Sedan den 3 augusti är två avdelningar på vård- och omsorgsboendet Solhällan isolerade. Boende testades positivt och vårdas nu på kohort-avdelningen. Tyvärr har två av dessa avlidit i sviterna av covid-19, en på sjukhuset och en på kohort-avdelningen efter att vederbörande varit på sjukhuset ett par dagar.

Våra tankar går till de avlidna och deras anhöriga och vänner. Det är tragiskt när någon avlider med en smitta som kommit in på ett boende. Samtidigt är det ett ansträngt läge med en världomspännande pandemi. Med provtagning är vi bara på den säkra sidan den dagen som provet tas. Dagen efter kan en person vara smittad utan att visa symptom. Detta är ett problem som hela världen delar. Varför just Eslöv blivit drabbad nu är omöjligt att svara på, säger Josef Johansson.

Intensiv smittspårning

Det pågår nu ett intensivt arbete med provtagning och smittspårning för att snabbt försöka få ett stabilt läge. Tillgången till skyddsmateriel är tillräcklig och kommunen har god framförhållning.

Vår personal har det tufft och gör beundransvärda insatser. Den värme vi har sedan ett par veckor är påfrestande för vem som helst, men speciellt för dem som måste arbeta med full skyddsutrustning och självklart också för våra boende. Vår personal ska ha all heder och respekt för den insats de utför under dessa extrema förhållanden, säger Josef Johansson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window