Nu vill vi veta vad våra in- och utflyttare tycker

Under 2019 flyttade drygt 1 200 personer till Eslövs kommun. Vad var det som lockade dem hit och hur upplever de sin nya hemkommun? Det ska vi nu ta reda på.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Två barn med föräldrar bär in flyttkartonger i tomt hus

Första veckan i juni kommer en enkät att skickas ut till ett slumpmässigt urval av de nyinflyttade. I denna kommer de att få svara på ett antal frågor om varför de flyttade till Eslöv, men också ge sina synpunkter på Eslövs kommun som en plats att leva och bo på.

– Att få en bättre bild av vilka som flyttar in är viktigt för kommunens planering. Jag är övertygad om att våra nyinflyttade har värdefulla synpunkter på hur kommunen fungerar och hoppas att så många så möjligt tar chansen att besvara enkäten, säger Adam Sandgren som är projektledare för studien på Eslövs kommun.

Resultat i september

Undersökningen genomförs med stöd av Statistikkonsulterna Jostat & Mr Sample och planen är att resultat ska finnas framme i september. Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt och alla svar är anonyma.

En liknande undersökning riktad till dem som under förra året flyttade från Eslövs kommun ska genomföras parallellt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window