Nu får Eslöv vatten från två håll

Med en ny tryckstegringsstation i Örtofta har VA SYD gjort ytterligare en åtgärd för att säkra Eslövs dricksvattenförsörjning. 50 liter vatten per sekund matas nu till Eslöv söderifrån, som ett komplement till den tidigare enda dricksvattenledningen från norr.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är ett omfattande arbete vi gör för att säkra dricksvattnet till Eslöv för framtiden. Med dubbel dricksvattenmatning till Eslövs centralort blir vattenförsörjningen mindre sårbar vid eventuella vattenläckor eller arbete på ledningarna, säger Joel Olthed, dricksvattenchef på VA SYD.

Läs mer på VA SYDs hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window