Nu börjar ombyggnaden av Kanalgatan

Den 23 oktober börjar ombyggnaden av Kanalgatan. Det är den första etappen av tre och berör sträckan mellan Trollsjögatan och Bryggaregatan. Efter årsskiftet kommer den delen av gatan att stängas av helt för motortrafik. Det kommer fortfarande att vara möjligt att ta sig till fots till fastigheterna på hela sträckan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det första som händer är att Kraftringen byter fjärrvärmeledningarna. Sen lägger VA SYD nya vattenledningar vilket kräver att gatan stängs, berättar Pär Larsson, projektledare för ombyggnaden av Kanalgatan.

Den första etappen beräknas vara klar den sista juli.

Viktigt för framtiden att bygga om

Ombyggnaden av Kanalgatan är viktig för att ta hand om vatten från skyfall som annars hotar att orsaka stora skador på bland annat fastigheter runt omkring.

– I mitten av Kanalgatan ska vi ha så kallade makadammagasin som ska fördröja ytvattnet. Det innebär att marken grävs ut och fylls igen med makadam och kopplas ihop med dräneringsledningar. Vi ska även ha planteringar i mitten.

Under byggtiden kommer 1–1,5 meter lämnas längs med fastigheterna så att det går att komma in och ut. När grävning sker invid husen kommer en gångbro att läggas ut.

Kanalgatan
Kanalgatan ska byggas om och bli mer av den paradgata den var förr.

Blir mer grönska längs med gatan

Träd, buskar och gräs är viktiga i städerna, inte bara för att grönskan är vacker utan också för att de förbättrar luften och tar hand om vatten. Helst skulle Pär Larsson vilja ha fler träd längs Kanalgatan, men på grund av att marken är full av olika slags ledningar blir det färre än vad som egentligen hade varit önskvärt.

– Vi kommer att satsa på material som är bättre på att släppa igenom vatten. Det innebär bland annat granit, som är ett porösare material, istället för betong.

Ytterligare två etapper de kommande åren

Att göra dessa anpassningar är inte billigt och man räknar med att Kanalgatans tre etapper kostar runt 40 miljoner kronor vardera.

Etapp två av ombyggnaden beräknas dra igång under 2026 och den tredje och sista etappen beräknas starta 2027. Däremellan ska även Föreningstorget och omgivande gator byggas om.

Där ska det bland annat anläggas regnbäddar och va-ledningarna ska flyttas och läggas om.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window