Nu blir prao obligatoriskt igen

Sveriges riksdag har beslutat att återinföra obligatorisk prao, praktisk arbetslivsorientering, i grundskolan från och med hösten 2018.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun, företrädare för näringslivet och elever och lärare på grundskolan anser att återinförandet av obligatorisk prao – praktisk arbetslivsorientering – är en bra möjlighet för ungdomar att bekanta sig med olika yrken, att få känna på hur det är att jobba på en arbetsplats och att utvidga sitt kontaktnät.

Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun tycker att detta är ett viktigt steg för företagen att möta framtidens kompetensförsörjning. Behovet av en närmare koppling mellan skola och arbetsliv är tydligt i alla branscher i dag. Många företag har behov av att anställa men har svårt att hitta personer med rätt kompetens.

– Att praon införs igen är en möjlighet för företagen på flera olika sätt. Genom elevernas och skolans nätverk ökar kännedomen om Eslövs företag och de olika branscher vårt näringsliv verkar inom.

– Att öppna sin arbetsplats för en praoelev är också ett sätt att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning. I och med att våra ungdomar får inblick i olika branscher, öppnas förhoppningsvis nya karriärvägar till yrken som eleven kanske annars valt bort, säger Lars Persson.

Under höstterminen 2018 gäller ändringarna för praoelever som börjar årskurs åtta i grundskolan, respektive årskurs nio i specialskolan.

Eslövs kommun har gjort en satsning på ökad studie- och yrkesvägledarkompetens och idag arbetar en studie- och yrkesvägledare på varje område.

– Att vara ute på ett företag och delta i verksamheten är ett viktigt steg i att lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. Det ger inblick i arbetslivet, vilka krav och förväntningar som arbetsgivare ställer, men också kontakter och erfarenheter som hjälper eleven att välja väg och veta vad som är viktigt för dem själva när de ska ut i arbetslivet, säger Lena Planken, avdelningschef för Eslövs kommuns grundskolor.

Är du intresserad av att ta emot praoelever kontakta studie- och yrkesvägledare Hanna Källman, hanna.kallman@eslov.se eller prata direkt med näringslivschef Lars Persson, lars.persson2@eslov.se.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window