Nu blir det ljusare på Stora torg

Under hösten har det satts upp nya och högre belysningsstolpar vid träden längs Södergatan i centrala Eslöv. Syftet är att göra Stora torg ljusare och tryggare under dygnets mörka timmar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi vill att torget ska upplevas som tryggt även under kvällstid. Vi har fått önskemål om att sätta upp mer belysning och det är det vi gör nu, säger Malin Gunnarsson, projektledare för infrastruktur på Eslövs kommun.

Nya lampor sattes upp vid Stora torg i Eslöv under hösten.
Nya lampor sattes upp vid Stora torg i Eslöv under hösten. Nu är arbetet klart och torget ska bli ljusare under de mörka timmarna.

Mer belysning på torget

Högst upp på de nya stolparna finns nu även strålkastare som lyser ner genom träden. Eslövslyktan, den gula blomliknande lampan, finns fortfarande kvar och har alltså kompletterats med ytterligare belysning.

Anledningen till att mer belysning satts upp är för att göra det ljusare under träden och på Stora torg, vilket tidigare varit en plats som en del upplevt som otrygg.

Arbetet försenades av lång leveranstid

På grund av lång leveranstid har den nya belysningen dröjt, men nu finns den alltså på plats.

– Vi har fört diskussioner med projektören och entreprenören om hur vi ska utforma belysningen för att det ska bli så bra som möjligt. Det är alltid en avvägning hur mycket belysning vi ska ha, säger Malin Gunnarsson.

Många saker att tänka på när belysning planeras

Hon berättar att kommunen planerar hur belysning placeras och utformas bland annat utifrån att den inte ska blända. Man vill heller inte ”överbelysa” eftersom man måste tänka på ljusföroreningar, vilket bland annat är en fara för nattaktiva djur. Även framtida driftkostnader och energibehov behöver vara med i planerna.

–  I Stora torgs fall ville vi ha en yta som är mer flexibel än tidigare då vi hade strålkastare mitt på torget. En sådan placering försvårar för till exempel större evenemang. Sen kan det ibland också vara trevligt att få uppleva nyanser av ljus och mörker, men det ska såklart inte upplevas otryggt, säger Malin Gunnarsson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window