Nu är vi över 34 000 kommuninvånare i Eslöv

Eslövs kommun fortsätter att växa. 2020 passerade vi för första gången 34 000 och var vid årsskiftet 34 123 Eslövsbor. Det visar SCB:s befolkningsstatistik för 2020.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Att passera 34 000 invånare är en mycket positiv milstolpe. Eslöv fortsätter att attrahera. En kommun behöver sina invånare för att kunna utvecklas. Detta visar att Eslöv är en viktig tillväxtort i Skåne, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson och vice ordförande Catharina Malmborg.

Sverige totalt har under 2020 haft den lägsta befolkningsökningen på 15 år. Minskningen beror både på ett mindre födelseöverskott och lägre invandring.

Fler flyttar in är ut

I Eslövs kommun däremot ökar antalet boende och vi var vid årsskiftet 34 123 invånare. Vi har alltså en positiv trend som inte syns i riket totalt. Under 2020 ökade befolkningen i Eslövs kommun med 330 personer. Det motsvarar en befolkningsökning på cirka 1 procent, vilket kan jämföras med året innan då ökningen var 0,7 procent.

Befolkningsökningen beror till största delen på att fler har valt att flytta till än från vår kommun. 263 fler personer valde under 2020 att flytta till Eslöv än som valde att lämna. Av dessa är 128 invandrare.

Både i Eslöv och i hela riket har invandringen varit lägre under 2020 än tidigare år.

Högsta flyttnettot sedan 2001

Antalet som flyttat inom landet har däremot ökat. Under 2020 har 71 personer fler från andra delar av Skåne flyttat till Eslöv än tvärtom. Det är den högsta siffran sedan 2010 och det är första gången sedan 2017 som fler från övriga Skåne flyttar in än ut.

Från andra delar av landet flyttade dessutom 64 personer fler till Eslöv än härifrån. Det är det högsta flyttnettot från övriga Sverige sedan 2001.

Fler födda än döda

Födelseöverskottet i Eslövs kommun för 2020 är 54 personer. Det är lägre än på många år.

Det beror dock på att färre har fötts i vår kommun under 2020, inte att fler har dött. Eslövs kommun har i stort sett inte haft någon överdödlighet under året trots coronapandemin.

SCB:s statistik över befolkningsförändringar efter region och kön

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window