Nu är vaccinationer mot covid-19 i gång

Den 20 januari startade vaccinationerna i Eslövs kommun. Folkhälsomyndigheten har bestämt att de som först ska vaccineras är de som löper störst risk om de blir sjuka. Smitta har nyligen upptäckts på två vård- och omsorgsboenden – Bergagården och Solhällan – varför det är angeläget att både boende och personal nu vaccineras.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Jenny Johansson, sjuksköterska från Tåbelunds vårdcentral, förbereder under strikta hygienrutiner vaccinationssprutorna. Därefter ger hon dem till Karin Ljung-Åkesson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre i Eslövs kommun, som utför själva vaccinationen.

– Med mina trettio års erfarenhet inom vårdyrket känns det självklart att hjälpa till med vaccinationerna, säger Karin, samtidigt som hon sköter hygienrutinerna innan hon går vidare till nästa brukare.

Brukarna är förberedda

Brukarna som gett sitt samtycke till vaccination är väl förberedda. De sitter i sina lägenheter alldeles intill dörren med vänster arm mot dörren med tröjärmen uppdragen. Allt för att det ska gå så smidigt som möjligt och för att beröringspunkterna och tiden inne hos varje brukare ska bli så kort som möjligt.

Under onsdagseftermiddagen var det så dags för personalen på Solhällans vård- och omsorgsboende att vaccinera sig.

Vaccination i fyra faser

Folkhälsomyndigheten bestämmer i vilken ordning vaccin ska erbjudas till olika grupper. Vaccinationen är indelad i fyra olika faser. Läs om vilken grupp som kommer att erbjudas vaccin när.

Utgångspunkten är att den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.

Läget i kommunen

På kohortavdelningen på Vårlöken är samtliga platser upptagna. Patienter som kommer till kohorten är de som konstateras positiva och patienter som skrivs ut från sjukhus och fortfarande är sjuka i covid-19.

Tack vare snabbtester har man upptäckt smitta bland både brukare och personal på två hela avdelningar på vård- och omsorgsboendena Bergagården och Solhällan. Avdelningarna är isolerade.

På Kärråkra avslutas utbrottshanteringen och man återgår till normal verksamhet den 21 januari.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window