Nu är det dags att nominera till Eslövs kommuns byggnadsvårdspris

För sjätte året i rad uppmärksammar Eslövs kommun insatser inom byggnadsvården i kommunen genom att utlysa ett byggnadsvårdspris.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Alla byggnader är en del av vårt kulturarv och vår historia. Genom att uppmärksamma insatser inom byggnadsvård i Eslövs kommun får inte bara den enskilda byggnaden en historia utan ämnet byggnadsvård aktualiseras.

Byggnadsvård handlar om att vårda vår gemensamma skatt av äldre byggnader och miljöer. Vi vill genom priset belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen, berättar Matilda Suneson, planarkitekt i Eslövs kommun. Du kan nominera byggnader, bebyggelsestrukturer, nyskapade objekt, offentliga rum eller annat som uppfattas som betydelsefullt för byggnadsvården.

Eslövs kommun har sedan 2014 årligen under festliga former delat ut priset. Förra året fick Sven Malmborg och Gunvor Friberg priset bland annat för upprustning och rekonstruktion av den gamla macken i Harlösa. Året dessförinnan tilldelades Anders och Margitha Nilsson på Bränneriets Gård priset för restaureringen av den illa medfarna industribyggnaden som de förvandlat till en väl sammanhållen miljö med odlingar, besöksträdgård, gårdsbutik och café samt flera bostäder. Läs mer om priset, tidigare vinnare och hur du nominerar här!

Vet du om någon eller några som borde vinna Eslövs byggnadsvårdspris 2019? Eller ansöker du själv?

Nomineringen är öppen året runt, men för att komma ifråga för 2019 års pris, ska du lämna in ditt förslag till nominering senast den 2 september 2019, berättar Torsten Helander, planarkitekt i Eslövs kommun.

Förslag till pristagare ska kunna komma från många håll och kan lämnas, eller ansökas om, av dig som privatperson, ett företag eller en organisation. Ansök via länken här!

Torsten Helander och Matilda Suneson är båda planarkitekter i Eslövs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window