Nu är bygglovsprocessen helt digital i Eslövs kommun

Eslövs digitala bygglovssystem är igång. Hädanefter kan kommuninvånarna vänta sig större transparens och förutsägbarhet i bygglovsprocessen. Förhoppningen är att alla som kan ska använda de nya e-tjänsterna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi har hunnit bevilja några lov redan. Men ännu viktigare är hur det kommer bli framöver. Vi hoppas att detta ska göra stor nytta för alla Eslövsbor som går i byggtankar, säger Christian Nielsen, chef för kart- och bygglovsavdelningen.

Sedan den 5 maj har kommunen kunnat ta emot bygglovsansökningar och bygganmälningar helt digitalt. Systemet heter Nova bygg och kommunens kart- och bygglovsavdelning har jobbat hårt för att få allt på plats i tid.

Tacksam för Eslövsbornas tålamod

Christian Nielsen är väldigt tacksam för att Eslövsborna visat så mycket tålamod under den tid då det nya systemet införts.

– Det har varit några sura miner, men när vi förklarat varför vi varit lite långsammare har vi mötts med stor förståelse, säger han.

Nu vill han uppmana alla att använda de nya e-tjänsterna. När de som jobbar i systemet är inkörda och vana är tanken att processen ska bli både snabbare och säkrare.

Ska göra bygglovsprocessen enklare

Nova bygg ska göra det lättare för den som gjort ansökningar att följa sitt ärende. Det ska bland annat gå att se var i processen man är. Förhoppningen är att det ska öka transparensen.

– Det är mycket mer förutsägbart för medborgarna med det här systemet, säger Christian Nielsen.

Det blir även svårare att göra fel eftersom det finns inbyggda funktioner som ser till att nödvändiga handlingar har bifogats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window