Nu använder 94 procent av svenskarna internet

Varje år mäter Internetstiftelsen användandet av internet i Sverige och publicerar sedan den årliga rapporten Svenskarna och internet. Årets mätning visar att fler svenskar än någonsin använder nätets tjänster dagligen i sin vardag. Siffran har nu stigit till 94 procent. Nästan alla av dessa använder också sociala medier.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Coronapandemin har skyndat på användningen av internet. Många av dem som då tvingades ut på nätet har fortsatt att använda olika e-tjänster. En tredjedel av svenskarna handlar nu kläder mestadels via nätet, liksom julklappar och presenter.

91 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre använder sig av e-legitimation. Användningen av e-legitimation har ökat ordentligt – på ett år har andelen som dagligen använder mobilt Bank-id gått upp från 47 till 71 procent.

Fler skyddar sig

Krånglig teknik, oro för den personliga integriteten och risken att drabbas av nätbrott oroar många. Samtidigt är det allt fler som vet vad de ska göra för att skydda sig. Hela 8 av 10 ser till att skydda sin integritet på olika vis.

Barns och ungas användande

I princip alla barn använder internet. De umgås via nätet och tycker att de lär sig nya saker där och blir bättre på engelska.  Näst efter Youtube är Roblox den mest använda plattformen bland barn på lågstadiet. Nästan alla som använder Roblox är födda på 10-talet.

Nätkränkningar har nästan fördubblats

Barn är också mer utsatta på nätet – andelen barn i åldern 12–19 år som utsatts för näthat har fördubblats från 9 procent förra året till 17 procent.

Flickor utsätts oftare än pojkar för kränkningar på nätet. Dubbelt så många flickor har drabbats av oönskade kontaktförsök på nätet och tre gånger fler flickor än pojkar har fått stötande bilder från personer de inte känner.

Äldres användande

De allra äldsta i samhället är fortfarande den grupp som använder internet minst av alla, även om de också ökat sin användning av digitala tjänster. Äldre begränsas av bland annat höga kostnader, krånglig teknik och en oro över att bli lurad på nätet.

Internet i framtiden

Undersökningen visar att det finns en omfattande teknikoptimism bland svenskarna. De flesta verkar också vara överens om att den uppkopplade tekniken blir ännu mer omfattande framöver och att en allt större del av våra liv lagras online.

Källa: Svenskarna och internet 2022 | Svenskarna och internet

Läs mer

IT-störningar och informationssäkerhet – Krisinformation.se

Gör testet Hur stor säkerhetsrisk är du? Tänk säkert (sakerhetskollen.se)

Eslövs kommuns e-tjänster E-tjänster och blanketter

Om du har problem med kommunens e-tjänster kan du kontakta kommunens Kontaktcenter för att få hjälp, tfn 0413-620 00, e-post kommunen@eslov.se

Digihjälpen! – Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window