Nej till uthyrning av elsparkcyklar i Eslöv

Kommunen säger nej till ett företag som vill hyra ut elsparkcyklar i Eslövs tätort. Företaget ville teckna en avsiktsförklaring kring villkoren för uthyrning, men får avslag av en enig miljö- och samhällsbyggnadsnämnd.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Efter en lång diskussion i nämnden var vi eniga om att vi inte har behov av elsparkcyklar. Eslöv är inte så stort och det skulle innebära en belastning för kommunen. Erfarenheter från andra kommuner visar att risken är stor för att elsparkcyklarna hamnar lite varstans och det blir kommunen som får hantera problemen, säger nämndens ordförande Bengt Andersson.

Möte och utredning

Tjänstemän på kommunens avdelning gata, trafik och park hade den 31 augusti ett möte med representanter för företaget som ville teckna en avsiktsförklaring.

Därefter gjordes en utredning om vad uthyrningen skulle innebära. Bland annat tittade man på hur det fungerat i andra kommuner. Enligt utredningen framförs elsparkcyklar ofta ansvarslöst och de lämnas på olämpliga platser.

– Förutom problem med att hantera elsparkar som hamnar på fel ställen och liknande, så är läget oklart kring tillståndsdelen. Det råder till exempel delade meningar om uthyrningen kräver tillstånd enligt ordningslagen, säger Bengt Andersson.

Privata elsparkcykar fungerar bra

Nämndens avslag på företagets begäran om en avsiktsförklaring innebär ett principbeslut där kommunen visar att man inte vill ha uthyrning av elsparkcyklar i Eslöv.

– Däremot är privata elsparkcyklar en helt annan sak. Den som äger en egen elsparkcykel tar ansvar för den, säger Bengt Andersson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window