Nämnden för arbete och försörjning upphör

Den styrande majoriteten i Eslövs kommun föreslår inför nästa kommunstyrelsemöte att nämnden för arbete och försörjning upphör från och med 1 januari 2019.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nämndens uppgifter lämnas över till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningsorganisationen ska anpassas till den politiska organisationen.

Kommunens uppgifter inom försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, mottagande och integration av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande, boendefrågor för socialt utsatta personer samt budget och skuldrådgivning överförs till vård- och omsorgsnämnden. I och med detta samordnas kommunens uppgifter inom socialtjänsten för vuxna i en nämnd. Med förändringen minskas risken för att ärenden hamnar mellan olika myndigheters ansvarsområden.

Arbetsmarknadsåtgärder i egen regi och i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer, praktikplaceringar, det kommunala aktivitetsansvaret samt feriearbete överförs till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Genom detta kan åtgärder samordnas med utbildningsinsatser i än högre grad.

I samband med att nämnden upphör får kommundirektören i uppgift att genomföra nödvändiga organisationsförändringar.

– Med denna förändring rustar vi organisationen bättre för att snabbt få ut människor i arbete, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsen första vice ordförande.

– Genom att samla försörjningsstödet i vård- och omsorgsnämnden kan vi bättre följa upp de personer som ligger nära arbetsmarknaden men som behöver mer stöd, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, och utvecklar:

– Inför en ny mandatperiod funderar man alltid om den politiska organisationen på något sätt ska förändras. Nämnden för arbete och försörjning har haft ett stort tryck på sig de senaste åren. Med minskande flyktingströmmar behöver insatserna fokuseras på ett nytt sätt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window