Ministerbesök i Eslövs kommun

Idag fick Nordic Sugar och Eslövs kommun hälsa landsbygdsminister Jennie Nilsson välkommen till sockerbruket i Örtofta.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ministern besökte Eslövs kommun med anledning av Nordic Sugars planer på att etablera all sin svenska verksamhet i Örtofta där Sveriges enda sockerbruk finns.

Jennie Nilsson, som fick sällskap av riksdagsledamot Rickard Larsson (S), träffade fabrikschef Olof Dahlgren med medarbetare, Fredrik Larsson, Betodlarnas förening, och representanter för Eslövs kommun.

På besök i Örtofta: från vänster Jennie Nilsson, landsbygdsminister, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, och Olof Dahlgren, fabrikschef.

– Ministern lyfte fram sitt intresse för de gröna näringarna och tog även upp besöksnäringens betydelse för landsbygden. Hennes fokus är att vi ska kunna bo och verka i hela Sverige, berättar Lars Persson, Eslövs kommuns näringslivschef, och fortsätter:

– Nordic Sugar är en av kommunens största arbetsgivare med 120 tillsvidareanställda och cirka 90 säsongsanställda. Sockerbruket har också stor betydelse för lantbruket och flera andra näringar, till exempel åkeriverksamheten.

Jennie Nilsson fick en rundvandring i sockerbruket. Här med Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

– Jennie Nilsson ställde intressanta frågor kopplade till fabrikens fortsatta utveckling och sockerbrukets betydelse för Sverige. Hennes besök är ett led i Livsmedelsstrategin för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet* som regeringen just nu håller på se över, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om Örtofta sockerbruk

*  De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik roll som förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden. Detta ger förutsättningar för att bedriva annan näringsverksamhet på landsbygden som till exempel verksamhet kopplat till upplevelser och rekreation.” Källa: Regeringskansliet.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window