Medborgarhusets tak har blåst av

Den kraftiga vinden har fått plåttaket på Medborgarhuset att lossna. Kommunens fastighetsförvaltning arbetar med akuta åtgärder. Arbetet med att återställa taket beräknas att starta i nästa vecka.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Medborgarhuset har förlorat delar av sitt plåttak i den kraftiga vinden.

Stora delar av plåttaket på Medborgarhuset har blåst ner på marken öster om huset. Nu ska plåten transporteras bort och väderskydd sättas upp. Området har spärrats av och kommer att bevakas.

Huset ska återställas

Under fredagen kommer kommunen att börja titta på taket tillsammans med en ramavtalsentreprenör. Först måste man se till att ingenting mer kan blåsa ned från taket. Sedan ska man titta på hur en byggnadsställning kan sättas upp. På grund av byggnadens utformning räknar man med att det kan ta tid att hitta en konstruktion som fungerar för att möjliggöra plåtarbeten.

Själva återställningsarbetet beräknas starta i nästa vecka.

Ingen person skadades

Ingen person skadades vid händelsen. Medborgarhuset har i dagsläget ingen öppen verksamhet på grund av coronapandemin.

Eftersom huset är klassat som byggnadsminne har kontakt tagits med länsantikvarie och taket kommer att återställas exakt som det har sett ut tidigare.

Läs mer om Medborgarhuset

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window