Medborgarhuset får extra skydd mot förstörelse

Vissa byggnader och platser anses så viktiga för mänskligheten och vår historia att de behöver särskilt skydd i händelse av krig. Nu räknas Medborgarhuset i Eslöv som ett av dem.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Länsstyrelsen har föreslagit att Medborgarhuset får särskild status som kulturegendom. Det innebär att huset är extra viktigt att skydda och omfattas av Haagkonventionen.

– Vi är glada och stolta att Länsstyrelsen pekar ut Medborgarhuset som särskilt viktigt. Det är en byggnad som hela Eslöv är stolt över, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vårt vackra medborgarhus får nu extra skydd.

Värdefulla byggnader förstörda i krig

Under andra världskriget förstördes både viktiga byggnader och föremål i bombanfall runt om i Europa.

Sedan dess har man pekat ut en grupp skyddsvärda byggnader och föremål. Förhoppningen är att det ska avskräcka från att förstöra dem.

Ger stränga straff

Det händer dock att det sker ändå. Men att förstöra kulturegendom som omfattas av Haagkonventionen ger stränga straff.

– Det här innebär inga stora åtaganden för oss. Vi kommer att sätta upp skyltar vid Medborgarhuset där det står att det är skyddat, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Haagkonventionen är från slutet av 1800-talet

Haagkonventionen är en överenskommelse som flera länder skrivit under med olika regler för bland annat hur krig får startas och skötas.

En första konvention började gälla 1899 och har sedan dess utökats.

Skydd av kulturegendom tillägg från 50-talet

Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter skrevs under 1954 och är ett tillägg till huvuddokumentet. Det finns även ett tillägg till Haagkonventionen som handlar om barns rättigheter.

Läs mer om Haagkonventionen för skydd av kulturegendom.

Medborgarhuset sett från norr
Medborgarhuset – Eslövs stolthet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window