Markanvisningstävling för fler bostäder i Marieholm

Marieholm i Eslövs kommun växer. Nyligen beslutades om ett framtida bostadsområde med 150 nya bostäder och nu bjuder Eslövs kommun in till en markanvisningstävling för villor och parhus på fastigheten Sibbarp 2:39.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Sibbarp 2:39 är det markerade området i mitten av bilden.

Hållbarhet och klimatsmarta bostäder ingår i kriterierna för det företag som vill lämna ett anbud för att bygga på fastigheten.

Det bästa för Marieholm

Tävlingsområdet är en obebyggd fastighet i östra delen av Marieholm. Området är planlagt för bostäder och tillåter två våningar.

Tävlingens syfte är att hitta det bästa projektet för Marieholm med hänsyn till kommunens vision för området, pris och genomförbarhet.

28 februari sista anbudsdag

Eslövs kommun har för avsikt att träffa markanvisningsavtal med den intressent som vinner markanvisningstävlingen.

Den 28 februari är sista dag för företag att lämna anbud.

Inbjudan till markanvisning för byggrätter Sibbarp 2:39, Marieholm

Marieholmsborna bjuds in att tycka till om nya Tegelbruksområdet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window