Markanvisning för byggrätter på Föreningstorget

Exploatörer får tävla om att bygga ett nytt kvarter på Föreningstorget. Den som vinner får bygga ett helt nytt kvarter med cirka 100 lägenheter på halva torgets yta.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Markanvisningstävlingen är den största hittills i Eslöv. Tävlingsområdet utgör ett nytt kvarter för bostäder och centrumverksamhet. I juni 2017 vann den nya detaljplanen för Föreningstorget laga kraft och meningen är att torget ska utvecklas till ett nytt kvarter med bostäder och centrumverksamhet samt ett torg som avslutar Kanalgatans stråk från Stadsparken.

Läs mer här!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window