Marieholmsborna bjuds in att tycka till om nya Tegelbruksområdet

Fler bostäder planeras i Marieholm. Det är en lång process som börjar med att invånarna bjuds in att komma med idéer och synpunkter och som beräknas vara helt slutförd år 2030. I förslaget ingår 150 nya bostäder och ett grönområde i den nordöstra delen som går under namnet Tegelbruket. I förslaget finns villor, radhus och mindre flerbostadshus.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I det gulmarkerade området planeras 150 nya bostäder. Det grönmarkerade är natur- och rekreationsområde.

– Vi bjuder in invånarna till ett dialogmöte tidigt i processen. Vi är angelägna om att Marieholm ska växa på ett bra sätt. Det är en populär bostadsort. Attraktionen höjs ytterligare tack vare de möjligheter som pågatågen ger för alla som vill pendla till arbete, studier eller bara lätt vill ta sig till andra orter, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Inflyttning beräknas till 2027

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa vid sitt möte den 7 december ja till att gå vidare med planerna för Marieholm. Närmast bjuds invånarna in till ett dialogmöte i början av nästa år och arbetet med en detaljplan inleds.

Så småningom startar försäljningen av villatomterna. De första bostäderna beräknas stå klara för inflyttning år 2027.

– Marieholm har en unik karaktär som vi måste vara rädda om och bevara. Här finns gamla kulturmiljöer, bland annat det gamla tegelbruksområdet, och ett rekreationsområde som används av många. Det måste vi ta stor hänsyn till i planarbetet. Det är viktigt att det blir bra, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Tanken är att behålla naturområdet och främst bygga bostäderna på det som idag är åkermark.

Dialog med Marieholmsborna

I underlaget för detaljplaneringen finns omfattande studier av området, och även skisser på hur det tänka bostadsområdet och det anslutande rekreationsområdet kan komma att utformas.

– Underlaget ska ses som ett skissförslag och en utgångpunkt för fortsättningen. Det är ett bra underlag inför den inledande dialogen med Marieholmsborna, säger Johan Andersson.

Marieholm har idag drygt 1 700 invånare. Området där det nya Tegelbruksområdet planeras är cirka sju hektar stort.

Tegelbruksområdet – Nytt bostadsområde i Marieholm

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window