Lyckad språkträning för föräldrar på Öppna förskolan

På Familjens hus i Eslöv utvecklas nya former av språkundervisning för utrikesfödda föräldrar. Två dagar i veckan deltar SFI-läraren Sabina Djupenström i Öppna förskolans verksamhet. Konceptet är så framgångsrikt att det uppmärksammas nationellt. Både Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunförbundet lyfter Eslövs metod som en förebild för andra kommuner.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Jessica Cederborg är förskollärare och Sabina Djupenström SFI-lärare. Tillsammans jobbar de med språkutveckling på öppna förskolan.
Jessica Cederborg är förskollärare och Sabina Djupenström SFI-lärare. Tillsammans jobbar de med språkutveckling på Öppna förskolan.

Sabina Djupenström är lärare i svenska för invandrare, SFI. Sedan 2014 leder hon projektet SFI på Familjens hus, som handlar om språkstöd och integration för föräldralediga. Två dagar i veckan är hon på Öppna förskolan och provar tillsammans med förskollärarna nya vägar att nå föräldrar med utländsk bakgrund.

– Jag är helt enkelt med i den vanliga verksamheten och språkträningen blir en självklar del av besöket. Lek tillsammans med barn och föräldrar kan bli en brygga till att förklara grammatik och meningsuppbyggnad, säger Sabina Djupenström.

Barnen visar vägen

Genom projektet möts nyanlända familjer och de som är mer etablerade i Eslöv och det svenska samhället. Barnen är den gemensamma nämnaren.

– Det finns alltid något att prata med varandra om som rör barnen. Samtidigt är det positivt för barnen att komma till Öppna förskolan. De får leka med andra barn, träffar pedagogisk personal och får möjlighet att träna svenska, säger Sabina Djupenström.

Fokuserar på möten mellan människor

Genom projektet får vårdnadshavarna möjlighet till SFI-undervisning även när de är föräldralediga. Inte sällan är det kvinnor med utländsk bakgrund, som annars riskerar att bli mer isolerade, som här får fortsätta kontakten med andra vuxna och samtidigt träna på svenska språket.

– Vårt fokus är integration och möten mellan människor. Vi bedriver ingen traditionell SFI-undervisning, utan uppmuntrar till kontakter mellan deltagarna och finns till hands som stöd, berättar Sabina Djupenström.

Positiv uppmärksamhet

Många nya föräldrar och barn som tidigare sällan besökte den öppna förskolan, dyker nu ofta och gärna upp.

Metoden väcker uppmärksamhet och Sabina Djupenström har bland annat bjudits in att dela med sig av Eslövs erfarenheter och resultat på Kommunförbundets utbildningsdag ”Familjecentralen – En arena för språk och integration” samt vid SKL:s webbsändning kring språkstöd och integration för föräldralediga.

Oviss framtid

Just nu är projektets framtid oviss och det kommer eventuellt att avslutas i juni.

Titta på webbsändningen om Språkstöd och integration för föräldralediga – Sabina Djupenström kommer in efter ca 20 min.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window