Lidl får klartecken för ny butik

Den utrotningshotade större vattensalamandern satte i våras stopp för Lidls planer på att bygga en butik i närheten av Flygstaden. Nu har butikskedjan tagit fram en rad åtgärder som ska göra att matbutik och salamandrar kan samexistera.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är jätteroligt att det blir av. Det är en viktig etablering för Eslöv som bland annat betyder arbetstillfällen. Att satsningen går att genomföra samtidigt som vi bevarar livsmiljön för en hotad art känns jättebra, säger Catharina Malmborg, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Tack vare åtgärder för att skydda den större vattensalamndern har Lidl fått ja till att bygga butik vid Flygstaden.
Tack vare åtgärder för att skydda den större vattensalamndern har Lidl fått ja till att bygga butik vid Flygstaden.

Större vattensalamander är ett slags groddjur som ibland kallas för småvattnens hotade drake. När Lidl undersökte möjligheterna att bygga en stor butik på fastigheterna Äspingen 1 och 2 samt del av Eslöv 52:14 såg man att den fridlysta arten använder platsen för parning.

Planerna pausades tillfälligt

Ärendet pausades och togs inte upp i kommunfullmäktige i maj, vilket varit planen. Lidl har nu tagit fram åtgärder som ska trygga artens fortsatta parningsplats, samtidigt som man bygger en butik i området.

Det handlar bland annat om gräsarmerade betongplattor som ska hindra salamandrarna från att bli överkörda när de vandrar. Lidl ska även bygga hotell för vattensalamandrarna.

Fullmäktige sade ja i november

Tack vare dessa åtgärder kunde kommunfullmäktige i slutet av november förra året säga ja till detaljplanen för fastigheterna.

– Planen blev fördröjd ett halvår, men nu har vi kunnat säga ja och det känns jättekul, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

En hotad art

Förekomsten av större vattensalamander har minskat kraftigt de senaste decennierna. Minskningen beror till största del på att deras livsmiljöer försvunnit.

I Sverige är den större vattensalamandern, liksom övriga groddjur, fridlyst enligt artskyddsförordningen. Det betyder att du aldrig får döda, fånga, skada eller flytta en större vattensalamander.

Arten är också upptagen på Bernkonventionens lista över strikt skyddade arter och i EU:s habitatdirektiv. Detta innebär bland annat att alla länder inom EU är förbundna att bevara inte bara arten utan också dess livsmiljöer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window