Lättare att ansöka om tjänster för äldre med ny e-tjänst

Nu kan Eslövsborna ansöka om plats på vård- och omsorgsboende direkt via kommunens webbplats genom att logga in med e-legitimation eller mobilt bank-id.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövsborna blir allt mer digitala och därmed ökar också kraven på kommunens service, som måste vara öppen, enkel och tillgänglig för alla. Även de äldre blir mer vana vid teknik. När det gäller ansökan om olika insatser för äldre hjälper dessutom ofta yngre anhöriga till.

Enklare och effektivare

– Med de nya e-tjänsterna för att ansöka om insatser för äldre öppnar vi för ännu ett sätt att komma i kontakt med oss, det är positivt för Eslövsborna, säger AnnaLena Bosseldal Malmborg, enhetschef för Myndighetsenheten på Eslövs kommun.

Ansökningarna via e-tjänster kan ske närsomhelst i veckan och närsomhelst på dygnet. Förutom att e-tjänsterna förenklar för den som söker kommer det också att ge enklare hantering för handläggarna och en effektivisering av verksamheten.

Går fortfarande att skriva ut vanlig blankett

Ansökan till de olika insatserna för äldre sker genom att den sökande loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation eller mobilt bank-id, som hämtar vissa personuppgifter automatiskt.

– Den som känner sig obekväm med tekniken kan fortfarande skriva ut en blankett och skicka in den manuellt, berättar AnnaLena Bosseldal Malmborg.

Här är de senaste e-tjänsterna för att söka insatser för äldre i Eslövs kommun

Ansökan om vård- och omsorgsboende

Ansökan om biståndsbedömt trygghetsboende

Ansökan om trygghetslarm för dig som fyllt 65 år

Ansökan om bistånd för hemtjänst, trygghetslarm och andra vård- och omsorgsinsatser

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window