Uppdaterad information om förbud mot uttag av ytvatten för bevattning

Vattenläget i Skåne är så allvarligt att Länsstyrelsen infört förbud mot att ta vatten från åar, sjöar och bäckar för att bevattna jordbruksgrödor och liknande. Undantag gäller för Helge ås huvudfåra och Ringsjön.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den långa torkan under vår och sommar har gjort att vattenflödena i Skånes sjöar, åar och bäckar är nere på extremt låga nivåer.

De flesta odlare som behöver vattna sina grödor har tillstånd från vattendom att ta vatten från ytvatten eller grundvatten. Det är dock inget tvång på tillstånd. Uttag kan vara tillåtna om det är uppenbart oskadligt för vattenmiljön. I nuläget är det endast möjligt i Helge ås huvudfåra och i Ringsjön, där Sydvatten öppnat upp för ett specifikt uttag med anledning av torkan.

Länsstyrelsens riktlinjer för bevattning gäller som vanligt. Alla som tar ytvatten för bevattning måste känna till dem. Vad som gäller för ytvatten står angivet i Länsstyrelsens bevattningspolicy. Det är bevattnarna själva som är skyldiga att känna till innehållet i policyn och hålla koll på flödena i sina vattendrag.

Förbudet gäller endast bevattning med så kallat ytvatten, vatten från åar, sjöar och vattendrag. Det gäller alltså inte bevattning med vatten från egen brunn eller kommunalt dricksvatten. Några kommuner har dock helt eller delvis infört bevattningsförbud. I Eslövs kommun är det sedan den 13 juli bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan. Det finns dock en rekommendation om att vara sparsam och inte använda dricksvatten för bevattning i onödan.

Ta del av tips på Sydvattens hemsida om hur du kan använda vatten smart

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window