Längre handläggningstider för bygglov

Just nu införs ett nytt system för att hantera bygglov och bygganmälningar. Målet är att processen ska bli både bättre och snabbare. Men under tiden kan väntetiden bli längre.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Ska du bygga i höst så är det bäst att skicka in handlingarna nu. Vänta inte, säger Christian Nielsen, chef för kart- och bygglovsavdelningen.

Våren är den tid då det kommer in flest bygglovsansökningar och bygganmälningar till kommunen. Många vill passa på att bygga till eller om under sommarsemestern.

Flest vill bygga på sommaren

Det börjar redan märkas att mängden ansökningar ökar. Men samtidigt så jobbar flera av handläggarna och assistenterna med att få ett helt nytt system på plats.

Det innebär att de är färre som hanterar de ordinarie arbetsuppgifterna.

– Det kommer bli långsammare. Men målet är ju att vi ska ta igen det och bli ännu bättre när det nya systemet Nova bygg är på plats, säger Christian Nielsen.

Ska ta i genomsnitt sex veckor

Exakt hur mycket längre tid ett ärende kommer ta är svårt att säga. Målsättningen är att det ska ta i genomsnitt sex veckor från att ansökan är inne till beslut. Eventuellt kommer det ta några veckor längre under tiden som det nya systemet kommer på plats.

Kart- och bygglovsavdelningen har jobbat aktivt i flera år med att få ner ansökningstiden och har verkligen lyckats med det.

Har kortat väntetiderna rejält

2014 kunde det i genomsnitt ta över 16 veckor att få ett bygglov. Den tiden har mer än halverats sedan dess.

– Nästa år ska vi vara tillbaka på en genomsnittlig väntetid på sex veckor för bygglov och tre veckor för bygganmälningar, säger Christian Nielsen.

Det nya systemet ska underlätta

Väntetiden räknas från den dag då ansökan kommer in, inte då den är komplett, vilket brukar skilja sig åt.

– Ungefär 80 procent av alla ansökningar och anmälningar saknar uppgifter eller handlingar. Med det nya systemet blir det enklare att göra rätt och det kommer att underlätta för alla, säger Christian Nielsen.

Läs mer om det nya systemet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window