Laglighetsprövning pausar krav på vaccinationsbevis

Det har inlämnats ett föreläggande om så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen kring huruvida Eslövs kommun har rätt att införa krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och praktiktjänstgöring inom Vård och Omsorg. Därför pausas nu kravet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I avvaktan på att förvaltningsrätten prövar ärendet väljer Eslövs kommun att pausa beslutet om att införa krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och praktiktjänstgöring inom Vård och Omsorg.

Detta innebär i praktiken att Eslövs kommun – tills frågan är prövad – inte kommer att kräva eller kontrollera vaccinationsbevis vid nyanställning och praktiktjänstgöring. Därmed går vi tillbaka till samma hantering som innan beslutet fattades av kommunstyrelsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window