Kulturskolans undervisning på Rådhuset ställs in tillsvidare

Stefan Persson, förvaltningschef på Kultur och Fritid, har som en försiktighetsåtgärd beslutat att stänga all kultur- och fritidsverksamhet på Rådhuset, Västerlånggatan 48, där Kulturskolan bedriver verksamhet, tillsvidare.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anledningen är att kommunledningen i slutet av förra veckan har tagit del av resultaten från en rapport från Ocab AB (som anlitats för att göra luftanalyser av inomhusmiljön på Rådhuset). Denna rapport visar ett avvikande resultat av ett antal ämnen som kan orsaka problem för de som vistas i lokalerna. I rapporten saknas gränsvärden på hur mycket värdena avviker från det normala och nu inväntar vi att en fördjupad undersökning ska utföras.

Under tiden arbetar fastighetsägaren, Eslövs kommun, intensivt på att hitta ersättningslokaler för den verksamhet som tidigare utgått från Rådhuset. Vår förhoppning är att vi inom kort kan förbereda och genomföra flytten av verksamheten.

Eftersom vi inte har ersättningslokaler i nuläget så vi vet inte när vi kan påbörja undervisningen och vi kommer därför att behöva senarelägga terminsstarten för alla elever vars lektionstillfällen är på Rådhuset. Om terminen blir kortare än vanligt så kommer vi självklart att anpassa terminsavgiften så att avgiften blir lägre, förklarar Stefan Persson.

Observera att beslutet om senarelagd terminsstart enbart gäller Kulturskolans undervisning på Rådhuset, Västerlånggatan 48. All undervisning på Lilla Teatern, på Ekenässkolan, i Marieholm, Harlösa och i Stehag kommer att ske som planerat.

För mer information, läs här!

 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window