Kraftringen planerar miljardinvestering i förnybar kraftvärme- och elproduktion

Kraftringens styrelse tog i veckan inriktningsbeslut om en ny produktionsanläggning för kraftvärme och el i Örtofta. Målet är att verket ska stå klart senast 2028.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det nya kraftvärmeverket i Örtofta ska ersätta äldre värmeproduktionsanläggningar. Utöver värme kommer det nya verket att tillföra eleffekt på upp till 45 MW. Det motsvarar nästan effektbehovet i två av ägarkommunerna, Lomma och Hörby, en kall vinterdag.

Kan stå klart 2028

Nu ska frågan utredas och Kraftringens ledning får i uppdrag att förbereda investeringsbeslut och tillståndsprövning. Investeringsbeslutet om ca 2 till 2,5 miljarder kronor beräknas kunna tas 2024. Då kan det nya verket stå klart 2028.

Den nya anläggningen kommer att ge Kraftringen en framtidssäkrad produktion och öppnar möjligheter för flera nya lösningar för ytterligare minskad miljöpåverkan.

Om Örtoftaverket

Örtoftaverket drivs av Kraftringen som ägs av kommunerna Eslöv, Hörby, Lomma och Lund. I Örtoftaverket produceras både fjärrvärme och el. Sedan 2005 har klimatutsläppen från fjärrvärme och el i ägarkommunerna reducerats med 94 procent. Det motsvarar hälften av utsläppsminskningen i kommunerna.

Produktionen i Örtoftverket är fossilbränslefri. Här används restprodukter från skogen, såsom spån, bark, grenar eller återvunnet träavfall som gamla möbler, lastpallar och rivningsvirke. Det är restprodukter från samhället som inte har något annat användningsområde och som tas tillvara för att skapa energi.

Snart kommer ånga från Örtoftaverket att ersätta fossila bränslen i Nordic Sugars produktion. Detta kommer att minska utsläppen med 17 000 ton CO2 per år.

Läs mer om satsningen på Örtoftaverket på Kraftringens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window