Kostnadsfri parkering i två timmar i Eslövs centrum

Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) tog idag beslutet att  temporärt införa gratis parkering i två timmar i Eslövs centrum.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

De områden som berörs är bland annat Badhusparken 1, Badhusparken 3, Kanalgatan 2a och Kanalgatan 2b. Här kommer P-skiva att behövas. Beslutet baseras på den utvärdering av parkeringsavgifter som nyligen gjorts.  Denna, liksom synpunkter som har inkommit till kommunen, visar att många näringsidkare i centrum är kritiska till parkeringsavgiften och upplever märkbara negativa effekter med färre besökande och minskad omsättning. I rapporten och  de synpunkter som lämnats till kommunen förs också fram att tillgänglighetsfrågorna behöver utredas ytterligare.

– Ordförandebeslutet tas för att värna handeln och företagarna i centrum, de signaler vi har fått har vi tagit till oss. Kommundirektören får nu i uppdrag att utreda effekterna för den lokala handeln. Ombyggnationen av Stora torg vägs också in i detta beslut eftersom det kommer att påverka tillgängligheten till centrum under ombyggnadsperioden, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Efter mötet med Stadskärneföreningen och vidare dialog med ett antal företagare har bilden av hur betalparkering upplevts av både företagarna och deras kunder blivit väldigt tydlig. Detta har jag framfört till kommunstyrelsens ordförande. Jag tycker beslutet är bra, eftersom det ger oss tid att revidera avgiftszoner och system inför nysatsningen på Stora torg, säger Bengt Andersson (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Besluten som togs i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om nyttoparkering och översyn av betalsystem kvarstår och ska genomföras.

Den avgiftsfria parkeringen i två timmar gäller temporärt från och med idag onsdagen den 27 juni.

Länk till parkeringskarta (observera att det är de rödmarkerade fälten med tvåtimmarsparkering som temporärt blir kostnadsfria)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window