Korsning i Marieholm byggs om för att förbättra säkerheten

Med målet är att avsevärt förbättra trafiksäkerheten startar måndagen den 8 augusti en omfattande ombyggnad av korsningen Kvarngatan/Storgatan i Marieholm. Arbetet beräknas pågå till den 28 oktober.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ombyggnaden i Marieholm pågår till slutet av oktober.

Korsningen kommer att vara avstängd under arbetet och trafiken leds om på andra vägar.

Av säkerhetsskäl ska korsningen bland annat smalnas av för att minska genomfartstrafiken med tunga fordon, de två övergångsställena får belysning och farthinder och en gång- och cykelbana ska anläggas. Dessutom blir det en plantering med en tillgänglighetsanpassad bänk framför den gamla gästgivargården.

Korsningen Kvarngatan/Storgatan i Marieholm byggs om bland annat efter synpunkter från de boende som upplever den som otrygg. I dag kör stora lastbilar igenom trots att det är förbud mot tung trafik på sträckan. Ett annat problem är att stopplikten inte alltid respekteras. Korsningen används flitigt av barn och vuxna på väg till och från förskolan som ligger intill korsningen.

Illustration över hur korsningen ska utformas.

Åtgärder för att öka trafiksäkerheten:

  • Korsningen smalnas av, vilket med stor sannolikhet kommer att minska genomfartstrafiken med tung trafik
  • En gång- och cykelväg anläggs längs Kvarngatan intill korsningen
  • Farten på övergångsställena över Kävlingevägen/Storgatan begränsas med hjälp av farthinder och får belysning.

Under hela byggtiden kommer korsningen att vara avstängd. Trafiken leds om till andra vägar via orange pilar.

Plantering vid gamla gästgivargården

Projektet genomförs tillsammans med Kraftringen. Kraftringen kommer att lägga nya ledningar genom ombyggnadsområdet och flytta en nätstation som står vid Kvarngatan norr om den gamla gästgivargården.

Intill korsningen ligger den gamla gästgivargården som idag är flerfamiljshus med lägenheter. Framför ”gästis” finns idag en grusad yta som används för parkering. Marken är klassad som allmän plats och kommer att göras mer attraktiv med planteringar och en tillgänglighetsanpassad bänk.

Två av de tre stora kastanjeträden är tyvärr brandskadade och måste fällas. Tre nya träd kommer att planteras för att ersätta de som tas bort.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window