Kommunstyrelsen kräver förbättringar på Marieholmsbanan

Kommunstyrelsen i Eslöv kräver att Skånetrafiken agerar så att Marieholmsborna kan ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter trots omfattande tågstrul. Bland annat vill man ha en busslinje som kör så länge problemen på Marieholmsbanan kvarstår.

– Ebo, vårt kommunala bostadsbolag, ser att det är svårare att hyra ut lägenheter i Marieholm och vi har fått information om att hus säljs för att pendlingen inte fungerar, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Lyftet blev en utmaning

En enig kommunstyrelse har nu skickat ett brev till Skånetrafiken, och till Trafikverket för kännedom. I brevet beskrivs hur det som skulle bli ett lyft för Marieholm – upprustningen av Marieholmsbanan med tågstopp i byn – istället blivit en utmaning.

– Vi känner en stor oro över hur dåligt det fungerar. Kommunen har planer för att utveckla Marieholm med bland annat 150 nya bostäder. Men det bygger på att kollektivtrafiken fungerar, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Eslöv sköt till pengar

2016 öppnade Marieholmsbanan på nytt efter att Eslövs kommun skjutit till pengar för att den skulle kunna rustas upp.

I brevet skriver kommunstyrelsen att man varit tvungen att sätta in ersättningsbuss vid 26 tillfällen det senaste året för att se till så att högstadieelever kan ta sig till skolan.

Ställer flera krav på Skånetrafiken

De ersättningsbussar som Skånetrafiken själv sätter in tar ofta minst en timme för att komma igång, alltså lagom till nästa tågavgång.

I brevet skriver kommunstyrelsen att:

  • Skånetrafiken bör ta initiativ till ett möte mellan de tre involverade parterna, Skånetrafiken, Eslövs kommun och Trafikverket.
  • Skånetrafiken bör ha bättre beredskap för att sätta in ersättningsbussar när tågen är försenade eller inställda.
  • Skånetrafiken bör komplettera med en busslinje så länge problemen på Marieholmsbanan fortsätter.
  • Skånetrafiken tar fram statistik över mängden inställda tåg så att utvecklingen går att följa.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window