Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 februari

Välkommen att följa kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 februari! Du kan följa mötet på plats eller via webben, direkt eller i efterhand.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal och börjar klockan 18.

Bland ärendena:

  • Antagande av miljöstrategi för Eslövs kommun
  • Antagande av renhållningsordning för Eslövs, Höörs och Hörby kommuner
  • Ansökan till Unesco om att bilda biosfärområdet Storkriket
  • Införande av parkeringsavgifter längs med Kvarngatan etapp 2

Se alla ärenden och kallelsen

När mötet börjar kan du följa det via denna länk

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window