Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 25 april

Måndagen den 25 april kl. 18.00 är det dags för kommunfullmäktige i Medborgarhuset.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Bland ärendena:

  • Information från Kraftringens VD
  • Godkännande av årsredovisning 2021 för Eslövs kommun
  • Ansvarsprövning för 2021 års verksamhet för kommunens nämnder och förtroendevalda i nämnderna
  • Antagande av fritidspolitisk strategi 2022–2030 för Eslövs kommun

Följ gärna mötet digitalt

Mötet är offentligt och går att följa på plats i Medborgarhuset. På grund av coronapandemin uppmanar vi åhörare att hålla avstånd eller gärna följa mötet digitalt via kommunens webbplats. Sammanträdet sänds direkt och kan också ses i efterhand.

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal kl. 18.00.

Se alla ärenden och kallelsen

Se sammanträdet via webbsändning direkt eller i efterhand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window